Reinigingsinstructies Buitenzonwering

Onderhoudsvoorschriften

Om ongemakken voor te zijn en tijdig problemen te onderkennen, wordt sterk aanbevolen om tenminste 1 maal per jaar de zonwering te laten inspecteren op functioneren, beschadigingen, etc.

Door doekrek is het mogelijk dat onderlatten en voorlijsten niet meer de oorspronkelijk ingestelde eindpositie bereiken. Tijdens het onderhoud kan dit gecorrigeerd worden.

De geëxtrudeerde, aluminium delen van de zonwering dienen regelmatig gereinigd worden. Zie hiervoor de Reinigingsvoorschriften.

Het is sterk af te raden de mechanische onderdelen van de zonwering extra te smeren aangezien hierdoor vuil makkelijker wordt aangetrokken en zich vast kan zetten.

Indien u wilt dat wij onderhoud doen aan uw zonwering of rolluik kunt hiervoor ook een afspraak maken met ons.

Maak een onderhoud afspraak

Reinigingsvoorschriften

Metalen delen
Het reinigen van aluminium dient te geschieden met neutrale, niet agressieve middelen. Daarom geen soda
of alkalische middelen gebruiken. Evenmin komen zure reinigingsproducten (met een pH-waarde van minder dan 6,5) in aanmerking.
Schuurmiddelen zijn uit den boze. Let u er ook op dat deze zure reinigingsproducten en schuurmiddelen ook niet met de zonwering in contact komen wanneer de gevel gereinigd wordt. Zwaar vervuilde aluminium delen kunnen gereinigd worden met een hogedrukreiniger. Het is belangrijk dat de waterstraal uitsluitend op de aluminium delen wordt gericht en niet direct op de mechanische delen. Let op: bij een te hoge druk, bijvoorbeeld bij gebruik van een vuilfrees, kan schade aan de poedercoatlaag ontstaan.

In het algemeen zijn een drietal situaties te onderscheiden welke een verschillende reinigingsfrequentie van het aluminium noodzakelijk maken:
a. Normale omstandigheden
Metalen delen die worden beregend en geplaatst zijn in een neutrale landelijke omgeving vereisen tenminste eenmaal per jaar een reinigingsbeurt.
b. Bij zee of in een industriële omgeving
Metalen delen geplaatst in een industriële omgeving of onder directe invloed (<= 10 km) van de zee, vereisen tenminste tweemaal per jaar een reinigingsbeurt.
c. Zonwering die niet beregend wordt
Voor niet beregende metalen delen (bijvoorbeeld aangebracht onder luifels, balkons, overstekken, etc.) speelt de ligging een doorslaggevende rol; in een neutrale, landelijke omgeving bedraagt de reinigingsfrequentie tenminste 2 maal per jaar. In een industriële omgeving of onder directe invloed (<= 10 km) van de zee tenminste 3 maal per jaar.

Doek- en lamellenreiniging
Stof en vuil kunnen het beste regelmatig droog uitgeborsteld worden. Zwaar vervuilde zonweringdoeken of aluminium lamellen kunnen gereinigd worden met een hogedruk reiniger. Let er daarbij op dat de waterstraal op voldoende afstand blijft en uitsluitend op het doek of lamellen wordt gericht en niet direct op de mechanische delen, motoren, ladderkoorden en/of optrekkoorden.

Professioneel laten reinigen!